Dlaczego warto z nami współpracować?

Od ponad 15 lat współpracujemy z Naszymi Klientami, służąc im profesjonalną pomocą w podejmowaniu decyzji oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.


Naszym podstawowym celem jest zadowolenie i gospodarczy rozwój Naszych Klientów oraz pomoc w osiąganiu przez nich własnych celów gospodarczych. Dlatego właśnie nasze usługi i doradztwo są zawsze skierowane na indywidualne potrzeby Klienta, a oferta obejmuje kompleksowo zagadnienia z zakresu doradztwa i obsługi księgowej,
podatkowej oraz prawnej.

 

ul. Wesele 29
30-127 Kraków
tel. (+48 12) 261-07-00
fax: (+48 12) 261-07-01
http: www.hkk.pl

Usługi księgowe

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Opracowywanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości,
  • Sporządzanie dokumentacji w zakresie podmiotów powiązanych,
  • Opracowywanie oraz sporządzanie okresowych raportów dla zarządu,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • Sporządzanie zestawień statystycznych wymaganych przez GUS,
  • Przygotowywanie sprawozdań do NBP oraz wypełnianie innych obowiązków sprawozdawczych,
  • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań.